Tổng Quan


Công ty TNHH Innovative Design and Manufacturing là một công ty liên doanh Việt Nam- Canada .

Được thành lập năm 2017.

Với sự hợp tác của các nhà chuyên môn về nghệ thuật và kỹ thuật, có cùng chung ý tưởng đem những Công nghệ kỹ thuật số tân tiến, kết hợp và áp dụng các giải pháp sáng tạo nhằm tăng tính thẩm mỹ hiện đại cũng như bảo đảm lợi nhuận cho sãn phẩm của bạn.

IDM trang bị những máy móc hiện đại tân tiến nhất cho các khâu sãn xuất như :

  • Máy in phun UV 3D size 1600mm x 3200mm
  • Máy CNC Laser cắt 2 đầu, một đầu riêng dành cắt kim loại
  • CAD/CAM
  • Dịch vụ lắp ráp tăng giá trị
  • Bộ phận nghiên cứu và phát triển

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn nâng cao phương pháp phục vụ khách hàng,chăm sóc nhân viên, đối xử với các nhà cung cấp, và hổ trợ Cộng đồng

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỌN GÓI, TỪ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CHO ĐẾN CÔNG ĐOẠN LẮP RÁP CUỐI CÙNG - TẠO MẪU NHANH CHÓNG


Tổng Quan

Công ty TNHH Innovative Design and Manufacturing là một công ty liên doanh Việt Nam- Canada .

Được thành lập năm 2017.

Với sự hợp tác của các nhà chuyên môn về nghệ thuật và kỹ thuật, có cùng chung ý tưởng đem những Công nghệ kỹ thuật số tân tiến, kết hợp và áp dụng các giải pháp sáng tạo nhằm tăng tính thẩm mỹ hiện đại cũng như bảo đảm lợi nhuận cho sãn phẩm của bạn.

IDM trang bị những máy móc hiện đại tân tiến nhất cho các khâu sãn xuất như :

  • Máy in phun UV 3D size 1600mm x 3200mm
  • Máy CNC Laser cắt 2 đầu, một đầu riêng dành cắt kim loại
  • CAD/CAM
  • Dịch vụ lắp ráp tăng giá trị
  • Bộ phận nghiên cứu và phát triển

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn nâng cao phương pháp phục vụ khách hàng,chăm sóc nhân viên, đối xử với các nhà cung cấp, và hổ trợ Cộng đồng

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỌN GÓI, TỪ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CHO ĐẾN CÔNG ĐOẠN LẮP RÁP CUỐI CÙNG - TẠO MẪU NHANH CHÓNG

OUR TEAM

TƯ VẤN

THIẾT KẾ

SẢN XUẤT

ĐIỀU PHỐI

XIN MỜI CÁC BẠN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI