IDM
Nhà cung cấp giải pháp

Thiết kế và sản xuất dựa trên công nghiệp in đồ họa kỹ thuật số.
IDM cung cấp các giải pháp sáng tạo phục vụ cho các ngành :
  • Xây dựng
  • Trang trí nội thất
  • Đồ dùng nội thất
  • Quảng cáo thương hiệu
  • Thiết bị điện tử/ sãn xuất máy móc và Ô tô
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những dịch vụ tư vấn thiết kế, cũng như những sản phẩm vượt trội nhất trong ngành nghề của mình.

IDM
Nhà cung cấp giải pháp

Thiết kế và sản xuất dựa trên công nghiệp in đồ họa kỹ thuật số.
IDM cung cấp các giải pháp sáng tạo phục vụ cho các ngành :
  • Xây dựng
  • Trang trí nội thất
  • Đồ dùng nội thất
  • Quảng cáo thương hiệu
  • Thiết bị điện tử/ sãn xuất máy móc và Ô tô
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những dịch vụ tư vấn thiết kế, cũng như những sản phẩm vượt trội nhất trong ngành nghề của mình.

Khả Năng

Khả Năng

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý vị từ nguyên mẫu đầu tiên cho đến giai đoạn cuối cùng của sản phẩm tạo mẫu nhanh.

Cùng nhau chúng ta sẽ đạt được
những điều ngoài sức tưởng tượng của bạn !!!