Liên Hệ

SÁNG TẠO

Thiết Kế và Sản Xuất

Công ty TNHH Innovative Design and Manufacturing.

42/18, Phạm Nhữ Tăng,
Phường 4, Quận 8, Tp HCM, Viet Nam
Zipcode: 700000

idm.net.vn@gmail.com

+84 (0) 974 719 300

Thứ 2 - Thứ 6
08:30 am - 05:30 pm

Thứ 7
08:30 am - 12:30 pm

UTC+7

SÁNG TẠO

Thiết Kế và Sản Xuất

Công ty TNHH Innovative Design and Manufacturing.

42/18, Phạm Nhữ Tăng,
Phường 4, Quận 8, Tp HCM, Viet Nam
Zipcode: 700000

idm.net.vn@gmail.com

+84 (0) 974 719 300

Thứ 2 - Thứ 6
08:30 am - 05:30 pm

Thứ 7
08:30 am - 12:30 pm

UTC+7

 

Thông tin yêu cầu