IDM
Solutions provider

Design and manufacture base on latest technology of the digital graphic-imaging industry.
IDM provide innovative solutions serving various industries such as furniture, electronics, interior design, building construction, equipment manufacture, automotive, architectural signage, promotional material, branded display etc..
Our goal is to provide our customers with the best design consultancy and product manufacturing in the industry.
 

Our people are dedicated to
exceeding your expectations.

About Us

Tạo ra sản phẩm mới nhất nâng cao giá trị không gian


Thiết kế và xây dựng dựa trên công nghệ cải tiến cho ngành công nhiệp in ấn kỹ thuật số. Với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như đồ họa, nội thất, electronic, laser, industry và bằng cách tận dụng máy móc hiện đại cung cấp cho khách hàng triển vọng kinh doanh.


Meet our studio

Our Solutions

6
7-v2
8

DE
SI
GN

Kích thước in 3200 x 1600 mm chất lượng cao nhất mà chúng tôi đang có tại Việt Nam, cho phép chúng tôi thực hiện các dịch vụ chính xác trong mọi chất liệu.